Общи условия | Дар от Боговете
Скъпи клиенти, поради натовареност през месец декември, ви молим да заявявате подаръци, плата и торти 2 дни предварително.

Общи условия

ПРЕДМЕТ

 

Настоящите условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДАР ОТ БОГОВЕТЕ ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1839, ул.Челопешко шосе № 10-12, ЕИК: 203364993, ИД № BG203364993, представлявано от Любомир Тодоров, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, собственик на Електронния магазин www.darotbogovete.bg, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ. Условията представляват договор, с който получавате правото да използвате услугите на Сайта, при спазване на условията по-долу.

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: ДАР ОТ БОГОВЕТЕ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1839, ул.Челопешко шосе № 10-12

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул.Черни връх № 17 и бул.България 102

Данни за кореспонденция: гр. София, бул.Черни връх № 17

E -mail: [email protected] ; тел: +359 898 90 06 00

Вписване в публични регистри: ЕИК 203364993

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG203364993

Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № ……….

 

ПОЛЗВАТЕЛИ

 

Правилата на тези условия се прилагат спрямо ползватели на сайта, за които при сключване на договори за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 

АВТОРСКИ ПРАВА. ТЪРГОВСКА МАРКА

 

ДАР ОТ БОГОВЕТЕ ЕООД, като собственик на Електронния магазин www.darotbogovete.bg, Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. В съдържанието на електронния магазин са използвани запазени знаци и марки, текстове и изображения, които са обект на интелектуална собственост. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел чрез копиране, публично разпространявани или създаване на производни материали без изричното съгласие на ДАР ОТ БОГОВЕТЕ ЕООД е нарушение на авторското право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

ДАР ОТ БОГОВЕТЕ е регистрирана търговска марка.

 

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

 

Електронния магазин предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн поръчка на стоки и закупуване на стоки, които ще бъдат доставени до избран от него адрес.

 

СТОКИ

 

Основните характеристики на стоките (вид, състав, начин на производство, произход), предлагани в Електронния магазин www.darotbogovete.bg са определени в профила на всяка стока на сайта, заедно с продажната цена и цената за единица мярка в български лева с включени всички дължими данъци и такси. Разходите за доставка са посочени отделно. Определят се от обслужващата куриерска фирма и се заплащат от потребителя в момента на доставката.

 

ПОРЪЧКА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ОТСТЪПКИ

 

В БРОЙ  | С КАРТА | EPAY

Пазаруването в електронния магазин се извършва с регистрация. Информацията за всяка поръчка съдържа изброяване на желаните продукти, име и фамилия на клиента, и-мейл, телефон за връзка и адрес за доставка. Потребителите гарантират, че данните, които предоставят при поръчка са истински, пълни и точни.

При заявка за изчерпан продукт, Потребителят бива уведомяван своевременно за това на посочените от него данни за контакт.

При потвърждаване на поръчката Потребителят избира да приеме настоящите условия.

Плащането в електронния магазин може да става по следните начини:

 

 •  в брой при доставка  
 • чрез ePay картово разплащане
 •  чрез ePay профил
   

ЗА ГРАД СОФИЯ

При получаване от магазин:

 • възможност за плащане на място в брой или с карта

При поръчка с доставка:

 • ако поръчката Ви включва килограмови и пресни продукти можете да заплатите покупките си само в брой при доставка
 • ако поръчката Ви включва само сухи и пакетирани продукти можете да заплатите покупките си в брой при доставкас карта или чрез един от методите на ePay*

 

ЗА СТРАНАТА

При получаване от магазин:

 • възможност за плащане на място в брой или с карта

При поръчка с доставка:

 • ако поръчката Ви включва килограмови и пресни продукти се изисква предплащане** на стойност 50% от достигнатата сума, с карта или чрез един от методите на ePay
 • ако поръчката Ви включва само сухи и пакетирани продукти можете да заплатите покупките си в брой при доставкас карта или чрез един от методите на ePay

 

*Опцията ePay Ви позволява да извършите сигурно плащане с карта, да направите банков превод, да заплатите сумата чрез помощта на банкомат или директно в един от офисите на Easypay, които можете да намерите тук.

**За поръчки изискващи 50% аванс, се извършва доплащане на място, в брой при доставкаслед точно премерване на килограмовите продукти. Благодарим за разбирането.

 

При покупка потребителят може да използва код за отстъпка, издаден от електронния магазин. Кодовете за отстъпка представляват уникална комбинация от букви и цифри и са валидни при спазване на реда и условията, за които са издадени. Отстъпката, заложена в тях, се приспада от цената на стоката. Кодът за отстъпка се въвежда от потребителя непосредствено преди потвърждаване на поръчката.

Електронният магазин определя реда и условията, при които може да се използва всеки код за отстъпка, и максималната стойност на поръчките, за които той е валиден. За една поръчка може да се използва само един код за отстъпка.

В случай на връщане на продукт, платен с код за отстъпка, тя се приспада от сумата, подлежаща на възстановяване.

ПРЕМЕРВАНЕ НА КИЛОГРАМОВИ ПРОДУКТИ

 

При поръчка на килограмови продукти, които следват да биват отрязвани на ръка или на режеща машина, магазинът запазва правото за вариация, в избраното от Вас тегло на продукта, от плюс/минус 10%. Респективната разлика в теглото оказва влияние и на сметката на Потребителя, от плюс/минус 10% от грамажа на избрания/те килограмови продукти. В случай че, поръчката съдържа килограмови продукти и е за страната, изискваме 50% авансово плащане. Доплащане се извършва след точно премерване на килограмовите продукти, в брой или с карта, директно на доставчика.

 

ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

 

При избор на получаване с доставка за София се доплаща допълнително за доставката с фиксирани суми от 5,90 лв. за поръчки до 50 лв. и 4,50 лв за поръчки над 50 лв.

При избор на получаване с доставка за страната, моля погледнете таблицата по-долу.

Доставка с Еконт (за страната)

  Доставка с хладилна чанта Доставка на сухи продукти
От 1 до 5 кг. 18.18 лв. 8.18 лв.
От 5 до 10 кг. 22.68 лв. 14.50 лв.
От 10 до 20 кг. 30.35 лв. 22.27 лв.
Над 20 кг. Обърнете се към нас Обърнете се към нас

Поръчаните продукти се доставят надлежно опаковани в защитенa среда или с хладилна чанта /за всички фреш продукти/ от куриерска фирма за територията на България.

За град София

Срокът за изпълнение на поръчките направени до 11:00 часа, е в рамките на един ден. При поръчка след този час, същите ще бъдат доставени на следващия работен ден, освен ако не е посочен различен ден и час.

 • За поръчки направени до 11:00 часа, получаване в същия ден.
   
 • За поръчки направени след 11:00 часа, получаване на следващия ден.

Получаване с доставка между 16:00 и 20:00 часа (пон-съб)

За страната

 • За поръчки направени до 13:00 часа, изпращане в същия ден.

Получаване с куриерска доставка на следващия работен ден (пон-пет)

 

Срокът за изпълнение на поръчките е в рамките на два работни дни, в зависимост от деня на поръчка и графика на обслужване на съответното населено място, освен ако не е посочен различен ден и час. Тоест, ако Потребителят направи поръчка в работен ден, до 13:00 часа, той ще я получи на следващия работен ден, освен ако не е посочил различен ден и час. В неделя и в дните на национални празници доставките се извършват по индивидуален график в зависимост от куриерските общи условия.

Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Потребителя или третото лице подписват придружаващите я документи.

Електронния магазин www.darotbogovete.bg предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, а именно: изпълнил е задължението си за предоставяне на информация на потребителя и получил съгласието му за сключване на договора от разстояние.

Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако не е уговорено друго. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде стоката на потребителя – страна по договора.

При получаване на стоката потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на доставката съответства на направената поръчка и при нарушения във външния вид на продукта, да се обърне към куриера, за да попълни протокол за увредена пратка. При сгрешена пратка или липсващ продукт се насрочва дата за нова доставка, като в тoзи случай куриерската услуга е за сметка на www.darotbogovete.bg.

Със заплащането на дължимата сума и полагането на подпис в документите за доставка, потребителят дава своето съгласие по отношение на вида на стоката и съдържанието на доставката.

 

ВРЪЩАНЕ И ОТКАЗ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

 

Потребителите на Електронния магазин www.darotbogovete.bg имат право да се откажат от поръчаните продукти в срок от 1 час след потвърждаване на поръчката или 14 работни дни от тяхното получаване на посочения адрес за доставка в случай, че те не са използвани, не е увредена и е запазена оригиналната транспортна опаковка, в която са получени. Отказът трябва да бъде направен чрез имейл на [email protected] или обаждане на тел: +359 898 90 06 00. Транспортните разходи (куриерската услуга) за връщане на стока в този случай са за сметка на клиента. При отказ след поръчка, стойността на поръчаните продукти ще Ви бъде възстановена в срок от 14 дни от датата на заплащане. При отказ след доставка, стойността на поръчаните продукти ще Ви бъде възстановена в срок от 14 дни от датата на доставка.

Съгласно член 55, ал. 2, точка 4 правото за отказ не важи за доставка на стоки, който подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики. В този смисъл потребителите не могат да се откажат и да върнат пресни продукти приготвени или нарязани по специална заявка, хранителни продукти с кратък срок на годност, хранителни продукти изискващи хладилно съхранение както и хранителни продукти с режим на специално съхранение.

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ДАР ОТ БОГОВЕТЕ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. ДАР ОТ БОГОВЕТЕ ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. 

Получаване с доставка

УДОБНА ДОСТАВКА ДО ВАШИЯ ДОМ

Избор на ден и час

За град София:

 • доставка със специализиран хладилен транспорт
   
 • възможност за избор на ден и час на доставката

 

За страната:

 • доставка по куриер със специализирана хладилна чанта
   
 • възможност за избор на ден и час на доставката
   

За поръчки направени до 11:00 часа, доставка в същия ден. Повече информация

 


Получаване от магазин

ПОРЪЧАЙТЕ И ВЗЕМЕТЕ ОТ МАГАЗИН

Магазин по избор

За град София:

 • за поръчки направени до 11:00 часа, получаване в същия ден ( поръчки на плата и торти се приемат с предварителна заяка от 2 дни.
   
 • за поръчки направени след 11:00 часа, получаване на следващия ден (поръчки на плата и торти се приемат с предварителна заяка от 2 дни).

 

За страната:

 • можете да посетите нашия щанд "Le Plaisir" в гр. Варна (бул. Приморски парк II 482)

 

 

Получаване в предпочитан от Вас магазин между 13:00 и 19:00 часа (пон-съб)

 


Начин на плащане

В БРОЙ | С КАРТА | EPAY

100% сигурно плащане

За град София:

 • възможност за плащане в брой или с карта при доставка или получаване
   
 • възможност за плащане с карта през сайта

 

За страната:

 • плащане с карта или чрез един от методите на ePay през сайта

 

 

Възможно разминаване в отрязаното количество: ±10%. Повече информация

 


© 2022 Дар от Боговете ЕООД. Всички права запазени.